top of page
Tietosuojaseloste

 

 

1.Rekisterinpitäjä
Nimi: OCMG Nordic Oy
Y-tunnus: 3175029-3
Osoite: Aleksis Kiven katu 28
Postinumero: 33200
Postitoimipaikka: Tampere
Puhelinnumero: 040 776 1742
Sähköpostiosoite: info@ocmgnordic.com


2. Rekisteriasioita hoitava henkilö
Nimi: OC
MG Nordic Oy
Y-tunnus: 3175029-3
Osoite: Pohjoinen Rautatiekatu 15 B 12
Postinumero: 00100
Postitoimipaikka: Helsinki
Nimi: Olli Maila
Sähköposti: olli.maila@calcus.com


3. Tietosuojavastaava
Nimi: OCMG Nordic Oy
Y-tunnus: 3175029-3
Osoite: Aleksis Kiven katu 28
Postinumero: 33200
Postitoimipaikka: Tampere
Nimi: Nea Lehmussaari

Sähköposti: nea@ocmgnordic.com


4. Rekisterin käyttötarkoitus
Kerättäviä henkilötietoja käytetään:
Asiakkaan tunnistautumiseen ja käyttöoikeuksien hallintaan. Rekisteröityneiden
käyttäjien tilausten toimittamiseen ja asiakassuhteen ylläpitoon sekä kehittämiseen.


5. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste
Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella, tai asiakkaan
kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi.


6. Rekisterin tietosisältö
Yrityksen nimi, Y-Tunnus, Sähköpostiosoite, Puhelinnumero


7. Tietojen säilytysaika
Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän
sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai asiakaspalvelun kehittämiseksi.

Tietosuojaseloste


8. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin kerätään tietoja:
Henkilöltä itseltään. Viranomaisen pitämistä rekistereistä lain sallimissa rajoissa
(esim. ytj.fi). Tietoja kerätään myös Google Analytics –analytiikkatyökalun avulla.


9. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan
talousalueen ulkopuolelle.

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle. Osa yrityksen käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattavat säilyttää tietoja
EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.


10. Evästeiden (cookies) käyttö
Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, palvella asiakkaita tarjouspyynnön kautta sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti
parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita. Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja ti-
etoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta. On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle
toimimiselle.


11. Rekisterin suojaus
Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse. Sähköiset tiedot on suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla
henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.


12. Automaattinen päätöksenteko
Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.


13. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorek-
isteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rek-
isteriasioista vastaavalle henkilölle. Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua
tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

Tietosuojaseloste
Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle. Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointiin.

bottom of page