OCMG Nordicin vaikuttajamarkkinoinnin asiantuntija Perttu Jussila otti eilen sosiaalisen median kanavissaan kantaa Ivana Helsingin päätökseen jättää sosiaalinen media.

Ivana Helsinki jättää sosiaalisen median. Päätöksen yhteydessä omistaja Paola Suhonen on arvostellut sosiaalisen median vaikuttajia kovin sanoin.  Arvostelu on saanut useat vaikuttajat nousemaan esiin ja heidän kokemuksensa asettavat Ivana Helsingin toiminnan melko kyseenalaiseen valoon.

Vaikuttajien kertoman mukaan yritys on kategorisesti kieltäytynyt maksamasta yhteistöistä palkkiota, mutta ollut silti innokas hyödyntämään heidän osaamistaan ja näkyvyyttään. Kokemuksiaan ovat kertoneet mm. Jenni Rotonen, Emmi Nuorgam, Eino Nurmisto ja Elsa Heiko.

Monilla on edelleen hyvin virheellinen käsitys siitä, mitä vaikuttajamarkkinointi on ja mihin se perustuu. Jos arvata täytyisi juuri tämä on osasyy Ivana Helsingin päätökseen.

Vaikuttajamarkkinointi ei ole se mainonnan muoto, jolla haetaan mahdollisimman laaja peitto. Vaikuttajamarkkinointi perustuu brändien yhteensopivuuteen, luottamukseen ja tarinoihin. Suuri seuraajamäärä on tietysti houkutteleva, mutta olennaisempaa on se, keitä vaikuttajan yleisöön kuuluu.

Vaikuttajien kautta yhteistyökumppani saa näkyvyyttä hyvin spesifille kohderyhmälle, joka luottaa vaikuttajan brändiin. Vaikuttajat ovat profiloituneet eri asioihin ja heidän seuraajakuntaansa on hakeutunut ihmisiä juuri kiinnostavuuden pohjalta.  Parhaimmillaan puhutaan vuosien seuraamisesta, josta syntyy luottamus vaikuttajan tekemiseen ja sanomisiin.  Ihminen kokee saavansa ikään kuin vinkin kaverilta – ja tämähän toimii.

Vaikuttajamarkkinoinnissa olennaista on tarinallistaminen.  Miksi juuri tämä tuote tai palvelu? Miksi se osuu vaikuttajan arvoihin, tarpeisiin ja tottumuksiin? Edelleen näkee paljon vaikuttajamarkkinointia, jossa sisällöllinen ulottuvuus on unohdettu. Se, että joku poseeraa energiapatukan kanssa jättää aika kylmäksi ellei taustaa avata.

Taustalla onkin paljon työtä, joka ei näy. Monet vaikuttajat haluavat tehdä yhteistyönsä todella laadukkaasti ja se tarkoittaa suunnittelua sekä asiaan paneutumista. Tämä on työtä ja siitä tulee maksaa palkkaa. Lähtökohtaisesti yhdenkään vaikuttajan ei pitäisi tehdä pelkällä tuotevaihdolla yhtään mitään ellei kyseessä ole sitten arvokas tuote/palvelu tai suuri tarve. On toki myös ymmärrettävää, että esimerkiksi tuttuja yrittäjiä halutaan tukea. 

Summa summarum: Vaikuttajamarkkinoinnissa kyse on enemmän henkilön brändistä kuin tavoitettavista silmäpareista. Onnistuneessa yhteistyössä on aina taustalla tarina, joka linkittää vaikuttajan ja yhteistyökumppanin tavalla tai toisella – esimerkiksi jaetut arvot. Päälleliimatun näkee kilometrin päähän ja se on vain kiusallista. 

Vaikuttajien tekemää työtä tulee arvostaa juuri työnä. Seuraajakunta, suunnitellut postaukset ja uskottava sanoma eivät synny tyhjiössä. Ne vaativat työtä.

 

Perttu Jussila
Asiantuntija, vaikuttajamarkkinointi